Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๑-๐๒๓ สายโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ ๔ ตำบลหินตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน_030420_151634.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2563