Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรววจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับพื้นที่,รื้อถอนสิ่งกีดขวางพร้อมถมดินยกระดับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก
   
 

ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรววจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับพื้นที่,รื้อถอนสิ่งกีดขวางพร้อมถมดินยกระดับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ 6 ตำบลหินตก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_300817_102109.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2560