Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก หมู่ที่ 4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.สาธิตฯ_160322_103715.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2565