อัลบั้มภาพ ประชุมคณะกรรมการชุมชน
* อัลบั้ม *
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
ประชุมคณะกรรมการชุมชน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2564
แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำ
แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำ
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
นายธีระชาติ สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก แถลงนโยบายต่อสภ
นายธีระชาติ สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก แถลงนโยบายต่อสภ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2564
การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2564
ประชุมบุคลากร 20 มกราคม 2564
ประชุมบุคลากร 20 มกราคม 2564
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2564

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2563
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2563
ประชาคมหมู่บ้าน ที่ทิ้งขยะบ้านห้วยโหยง
ประชาคมหมู่บ้าน ที่ทิ้งขยะบ้านห้วยโหยง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาการเปิดเรีย
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาการเปิดเรีย
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2563
นายอำเภอร่อนพิบูลย์ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลหินตก วันที่ 28 เมษาย
นายอำเภอร่อนพิบูลย์ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลหินตก วันที่ 28 เมษาย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563

ข้อควรปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
ข้อควรปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2563
พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 233 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2562
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2562
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ย
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ย
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2562
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2562

การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต วันที่ 26 สิงหาคม 2562
การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต วันที่ 26 สิงหาคม 2562
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2562
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2562
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2562
จิตอาสา วันที่ 3 มิถุนายน 2562
จิตอาสา วันที่ 3 มิถุนายน 2562
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2562
มหกรรมคนหินตก หล่อ สวย รวยสุขภาพ
มหกรรมคนหินตก หล่อ สวย รวยสุขภาพ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>